MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Quản lý & đào tạo nghiệp vụ nhân viên Guest service

- Hỗ trợ Quản Lý Rạp kiểm soát và tuân thủ quy trình hoạt động, hướng đến sự tăng trưởng và phát triển của đơn vị kinh doanh đạt kết quả cao nhất có thể.

- Quản lý vận hành quầy vé & quầy căn-tin, nhập xuất hàng hóa, nhận hóa đơn chứng từ kế toán và xác nhận doanh thu

- Điều hành các hoạt động hàng ngày, phối hợp làm việc với các đối tác và phòng ban nội bộ công ty

- Duy trì chất lượng dịch vụ, chất lượng cơ sở vật chất - vệ sinh, giải quyết và hỗ trợ nhu cầu khách hàng

- Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự của đơn vị kinh doanh

- Hỗ trợ Quản Lý Rạp xây dựng và phát triển cách làm việc nhóm, xây dựng văn hóa trong nội bộ.

- Hỗ trợ Quản Lý Rạp ghi nhận, theo dõi, kiểm soát doanh thu và các loại chi phí.

- Hỗ trợ xét duyệt các vấn đề liên quan đến hành chính nhân sự trong các nhóm công việc được giao.

- Quản lý và nắm bắt cơ chế phối hợp làm việc với các đối tác, phòng ban.

- Quản lý hiệu quả các chương trình Marketing, đề xuất và đưa ra các phản hồi kịp thời, mang tính chất xây dựng để nâng cao chất lượng các hoạt động Marketing tại Rạp.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng, hỗ trợ khách hàng, xử lý sự cố vận hành

- Phân bổ công việc, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát thực hiện và có điều chỉnh nhân sự hợp lý trong các nhóm công việc được giao.

- Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn về quản lý, tham gia các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ.

- Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tối thiểu tốt nghiệp cao đẳng.
Tối thiếu 1 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, nhà hàng khách sạn.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí giám sát quản lý từ 5 tới 10 nhân viên.

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt (bắt buộc).
Có khả năng kiểm soát, giải quyết vấn đề phát sinh mà không cần xin ý kiến cấp trên.
Có khả năng phân tích, trình bày, diễn giải và training.
Có thể làm việc theo ca (8h-16h/ 16h-0h).
Tác phong chỉnh tề, lịch sự.

Nộp đơn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Quản lý & đào tạo nghiệp vụ nhân viên Guest service

- Hỗ trợ Quản Lý Rạp kiểm soát và tuân thủ quy trình hoạt động, hướng đến sự tăng trưởng và phát triển của đơn vị kinh doanh đạt kết quả cao nhất có thể.

- Quản lý vận hành quầy vé & quầy căn-tin, nhập xuất hàng hóa, nhận hóa đơn chứng từ kế toán và xác nhận doanh thu

- Điều hành các hoạt động hàng ngày, phối hợp làm việc với các đối tác và phòng ban nội bộ công ty

- Duy trì chất lượng dịch vụ, chất lượng cơ sở vật chất - vệ sinh, giải quyết và hỗ trợ nhu cầu khách hàng

- Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự của đơn vị kinh doanh

- Hỗ trợ Quản Lý Rạp xây dựng và phát triển cách làm việc nhóm, xây dựng văn hóa trong nội bộ.

- Hỗ trợ Quản Lý Rạp ghi nhận, theo dõi, kiểm soát doanh thu và các loại chi phí.

- Hỗ trợ xét duyệt các vấn đề liên quan đến hành chính nhân sự trong các nhóm công việc được giao.

- Quản lý và nắm bắt cơ chế phối hợp làm việc với các đối tác, phòng ban.

- Quản lý hiệu quả các chương trình Marketing, đề xuất và đưa ra các phản hồi kịp thời, mang tính chất xây dựng để nâng cao chất lượng các hoạt động Marketing tại Rạp.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng, hỗ trợ khách hàng, xử lý sự cố vận hành

- Phân bổ công việc, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát thực hiện và có điều chỉnh nhân sự hợp lý trong các nhóm công việc được giao.

- Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn về quản lý, tham gia các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ.

- Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tối thiểu tốt nghiệp cao đẳng.
Tối thiếu 2 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, nhà hàng khách sạn.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí giám sát quản lý từ 5 tới 10 nhân viên.

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt (bắt buộc).
Có khả năng kiểm soát, giải quyết vấn đề phát sinh mà không cần xin ý kiến cấp trên.
Có khả năng phân tích, trình bày, diễn giải và training.
Có thể làm việc theo ca (8h-16h/ 16h-0h).
Tác phong chỉnh tề, lịch sự.

Nộp đơn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Quản lý & đào tạo nghiệp vụ nhân viên Guest service

- Hỗ trợ Quản Lý Rạp kiểm soát và tuân thủ quy trình hoạt động, hướng đến sự tăng trưởng và phát triển của đơn vị kinh doanh đạt kết quả cao nhất có thể.

- Quản lý vận hành quầy vé & quầy căn-tin, nhập xuất hàng hóa, nhận hóa đơn chứng từ kế toán và xác nhận doanh thu

- Điều hành các hoạt động hàng ngày, phối hợp làm việc với các đối tác và phòng ban nội bộ công ty

- Duy trì chất lượng dịch vụ, chất lượng cơ sở vật chất - vệ sinh, giải quyết và hỗ trợ nhu cầu khách hàng

- Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự của đơn vị kinh doanh

- Hỗ trợ Quản Lý Rạp xây dựng và phát triển cách làm việc nhóm, xây dựng văn hóa trong nội bộ.

- Hỗ trợ Quản Lý Rạp ghi nhận, theo dõi, kiểm soát doanh thu và các loại chi phí.

- Hỗ trợ xét duyệt các vấn đề liên quan đến hành chính nhân sự trong các nhóm công việc được giao.

- Quản lý và nắm bắt cơ chế phối hợp làm việc với các đối tác, phòng ban.

- Quản lý hiệu quả các chương trình Marketing, đề xuất và đưa ra các phản hồi kịp thời, mang tính chất xây dựng để nâng cao chất lượng các hoạt động Marketing tại Rạp.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng, hỗ trợ khách hàng, xử lý sự cố vận hành

- Phân bổ công việc, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát thực hiện và có điều chỉnh nhân sự hợp lý trong các nhóm công việc được giao.

- Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn về quản lý, tham gia các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ.

- Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tối thiểu tốt nghiệp cao đẳng.
Tối thiếu 2 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, nhà hàng khách sạn.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí giám sát quản lý từ 5 tới 10 nhân viên.

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt (bắt buộc).
Có khả năng kiểm soát, giải quyết vấn đề phát sinh mà không cần xin ý kiến cấp trên.
Có khả năng phân tích, trình bày, diễn giải và training.
Có thể làm việc theo ca (8h-16h/ 16h-0h).
Tác phong chỉnh tề, lịch sự.

Nộp đơn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Quản lý & đào tạo nghiệp vụ nhân viên Guest service

- Hỗ trợ Quản Lý Rạp kiểm soát và tuân thủ quy trình hoạt động, hướng đến sự tăng trưởng và phát triển của đơn vị kinh doanh đạt kết quả cao nhất có thể.

- Quản lý vận hành quầy vé & quầy căn-tin, nhập xuất hàng hóa, nhận hóa đơn chứng từ kế toán và xác nhận doanh thu

- Điều hành các hoạt động hàng ngày, phối hợp làm việc với các đối tác và phòng ban nội bộ công ty

- Duy trì chất lượng dịch vụ, chất lượng cơ sở vật chất - vệ sinh, giải quyết và hỗ trợ nhu cầu khách hàng

- Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự của đơn vị kinh doanh

- Hỗ trợ Quản Lý Rạp xây dựng và phát triển cách làm việc nhóm, xây dựng văn hóa trong nội bộ.

- Hỗ trợ Quản Lý Rạp ghi nhận, theo dõi, kiểm soát doanh thu và các loại chi phí.

- Hỗ trợ xét duyệt các vấn đề liên quan đến hành chính nhân sự trong các nhóm công việc được giao.

- Quản lý và nắm bắt cơ chế phối hợp làm việc với các đối tác, phòng ban.

- Quản lý hiệu quả các chương trình Marketing, đề xuất và đưa ra các phản hồi kịp thời, mang tính chất xây dựng để nâng cao chất lượng các hoạt động Marketing tại Rạp.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng, hỗ trợ khách hàng, xử lý sự cố vận hành

- Phân bổ công việc, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát thực hiện và có điều chỉnh nhân sự hợp lý trong các nhóm công việc được giao.

- Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn về quản lý, tham gia các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ.

- Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tối thiểu tốt nghiệp cao đẳng.
Tối thiếu 2 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, nhà hàng khách sạn.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí giám sát quản lý từ 5 tới 10 nhân viên.

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt (bắt buộc).
Có khả năng kiểm soát, giải quyết vấn đề phát sinh mà không cần xin ý kiến cấp trên.
Có khả năng phân tích, trình bày, diễn giải và training.
Có thể làm việc theo ca (8h-16h/ 16h-0h).
Tác phong chỉnh tề, lịch sự.

Nộp đơn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Quản lý & đào tạo nghiệp vụ nhân viên Guest service

- Hỗ trợ Quản Lý Rạp kiểm soát và tuân thủ quy trình hoạt động, hướng đến sự tăng trưởng và phát triển của đơn vị kinh doanh đạt kết quả cao nhất có thể.

- Quản lý vận hành quầy vé & quầy căn-tin, nhập xuất hàng hóa, nhận hóa đơn chứng từ kế toán và xác nhận doanh thu

- Điều hành các hoạt động hàng ngày, phối hợp làm việc với các đối tác và phòng ban nội bộ công ty

- Duy trì chất lượng dịch vụ, chất lượng cơ sở vật chất - vệ sinh, giải quyết và hỗ trợ nhu cầu khách hàng

- Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự của đơn vị kinh doanh

- Hỗ trợ Quản Lý Rạp xây dựng và phát triển cách làm việc nhóm, xây dựng văn hóa trong nội bộ.

- Hỗ trợ Quản Lý Rạp ghi nhận, theo dõi, kiểm soát doanh thu và các loại chi phí.

- Hỗ trợ xét duyệt các vấn đề liên quan đến hành chính nhân sự trong các nhóm công việc được giao.

- Quản lý và nắm bắt cơ chế phối hợp làm việc với các đối tác, phòng ban.

- Quản lý hiệu quả các chương trình Marketing, đề xuất và đưa ra các phản hồi kịp thời, mang tính chất xây dựng để nâng cao chất lượng các hoạt động Marketing tại Rạp.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng, hỗ trợ khách hàng, xử lý sự cố vận hành

- Phân bổ công việc, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát thực hiện và có điều chỉnh nhân sự hợp lý trong các nhóm công việc được giao.

- Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn về quản lý, tham gia các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ.

- Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tối thiểu tốt nghiệp cao đẳng.
Tối thiếu 2 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, nhà hàng khách sạn.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí giám sát quản lý từ 5 tới 10 nhân viên.

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt (bắt buộc).
Có khả năng kiểm soát, giải quyết vấn đề phát sinh mà không cần xin ý kiến cấp trên.
Có khả năng phân tích, trình bày, diễn giải và training.
Có thể làm việc theo ca (8h-16h/ 16h-0h).
Tác phong chỉnh tề, lịch sự.

Nộp đơn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Quản lý & đào tạo nghiệp vụ nhân viên Guest service

- Hỗ trợ Quản Lý Rạp kiểm soát và tuân thủ quy trình hoạt động, hướng đến sự tăng trưởng và phát triển của đơn vị kinh doanh đạt kết quả cao nhất có thể.

- Quản lý vận hành quầy vé & quầy căn-tin, nhập xuất hàng hóa, nhận hóa đơn chứng từ kế toán và xác nhận doanh thu

- Điều hành các hoạt động hàng ngày, phối hợp làm việc với các đối tác và phòng ban nội bộ công ty

- Duy trì chất lượng dịch vụ, chất lượng cơ sở vật chất - vệ sinh, giải quyết và hỗ trợ nhu cầu khách hàng

- Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự của đơn vị kinh doanh

- Hỗ trợ Quản Lý Rạp xây dựng và phát triển cách làm việc nhóm, xây dựng văn hóa trong nội bộ.

- Hỗ trợ Quản Lý Rạp ghi nhận, theo dõi, kiểm soát doanh thu và các loại chi phí.

- Hỗ trợ xét duyệt các vấn đề liên quan đến hành chính nhân sự trong các nhóm công việc được giao.

- Quản lý và nắm bắt cơ chế phối hợp làm việc với các đối tác, phòng ban.

- Quản lý hiệu quả các chương trình Marketing, đề xuất và đưa ra các phản hồi kịp thời, mang tính chất xây dựng để nâng cao chất lượng các hoạt động Marketing tại Rạp.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng, hỗ trợ khách hàng, xử lý sự cố vận hành

- Phân bổ công việc, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát thực hiện và có điều chỉnh nhân sự hợp lý trong các nhóm công việc được giao.

- Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn về quản lý, tham gia các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ.

- Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tối thiểu tốt nghiệp cao đẳng.
Tối thiếu 2 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, nhà hàng khách sạn.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí giám sát quản lý từ 5 tới 10 nhân viên.

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt (bắt buộc).
Có khả năng kiểm soát, giải quyết vấn đề phát sinh mà không cần xin ý kiến cấp trên.
Có khả năng phân tích, trình bày, diễn giải và training.
Có thể làm việc theo ca (8h-16h/ 16h-0h).
Tác phong chỉnh tề, lịch sự.

Nộp đơn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao bởi cấp trên trực tiếp;

- Đảm bảo đáp ứng được chỉ tiêu doanh số quản lý đặt ra;

- Theo dõi và thực hiện công tác chăm sóc khách hàng cùng với các nhân sự phòng kinh doanh theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.

- Hỗ trợ cấp trên trực tiếp và phòng kinh doanh trong công việc (Chuẩn bị báo giá, Dự thảo hợp đồng, Dự toán nhu cầu khách hàng, Biên bản họp,...);

- Lên kế hoạch, tìm kiếm và tập hợp thông tin khách hàng. Phát triển khách hàng mới;

- Thực hiện các phân tích cơ bản (Phân tích đối thủ cạnh tranh, Phân tích thị trường, Tính giá sản phẩm...);

- Chuẩn bị proposal, bài thuyết trình và báo giá;

- Tư vấn, đưa ra giải pháp về marketing dựa vào nhu cầu khách hàng;

- Thương lượng các điều khoản để tiến hành ký kết hợp đồng;

- Chăm sóc khách hàng (thực hiện hợp đồng, giải quyết các vấn đề phát sinh,..);

- Các công việc sau sales (hóa đơn, chứng từ, công nợ);

- Báo cáo hàng tuần cho cấp trên trực tiếp.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Yêu cầu (bằng cấp và kinh nghiệm)  

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng;

- Nghe, nói, viết Tiếng Anh tốt;

- Thành thạo Ms Office, Ms Excel.

Kỹ năng yêu cầu 

- Tối thiểu 5 năm ở vị trí nhân viên kinh doanh;

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong ngành media, ngân hàng, bán lẻ…;

- Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, thương lượng và thuyết phục khách hàng tốt;

- Năng động, độc lập và có trách nhiệm;

- Có tinh thần ham học hỏi, sáng tạo.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Công ty: Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (GALAXY STUDIO)
 • Người liên hệ: HR. Dept
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ liên hệ: Lầu 3 63A Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, HCMC

Nộp đơn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

* Theo dõi, vận hành hệ thống hàng ngày:

- Kiểm tra tủ điện, hệ thống đèn, hệ thống PCCC, hệ thống cấp nước, bể xử lý nước thải (nếu có);

- Kiểm tra tất cả mọi thứ về cơ sở vật chất, trần, tường, ghế;

- Kiểm tra, theo dõi máy chiếu và hệ thống âm thanh theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Thực hiện vận hành hệ thống máy chiếu theo lịch chiếu của BQL;

- Theo dõi chỉ số điện;

- Kiểm tra hệ thống lạnh;

- Kiểm tra nhiệt độ trong rạp;

- Thực hiện check list công việc hằng ngày theo phân công.

* Sửa chữa, kiểm tra, giám sát:

- Kiểm tra các thiết bị, CSVC mới được khi được bàn giao, lắp dặt;

- Kiểm tra các bản phim, TVC, Trailer;

- Thay thế thiết bị hư hỏng 1 người có thể làm: bóng đèn, bộ nguồn, dây led, van nước…;

- Vệ sinh bên ngoài hệ thống máy chiếu, fillter máy chiếu theo lịch định kỳ;

- Báo cáo lên bộ phận kỹ thuật các hư hỏng về thiết bị chuyên dung, CSVC rạp để được hỗ trợ trợ lý kịp thời;

- Giám sát các đội thi công, bảo trì thiết bị chuyên dung, CSVC (khi có yêu cầu).

* Quản lý hồ sơ thiết bị

- Thực hiện các công việc khác do quản lý trực tiếp giao.

* Địa điểm làm việc: Hệ thống rạp chiếu phim Galaxy

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành điện, điện tử, điện lạnh trở lên

- Mới tốt nghiệp hoặc đã có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan

- Ưu tiên ứng viên làm các công việc liên quan đến tòa nhà, hệ thống

- Có thể làm theo ca muộn, làm lễ tết

Nộp đơn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Soạn thảo, sắp xếp quản lý văn thư, công văn hành chính, lưu trữ bản vẽ, tài liệu kỹ thuật hồ sơ liên quan đến bộ phận kỹ thuật ngăn nắp, có hệ thống;

- Lập và duy trì các Hợp đồng kỹ thuật; hồ sơ kỹ thuật phát sinh…

- Theo dõi, lưu trữ các Hợp đồng mua bán, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng…

- Theo dõi tiến độ thanh toán thực hiện hợp đồng kỹ thuật (vật tư, nhân công,…) giải quyết các thủ tục phát sinh đối với các nhà cung cấp, quản lý rạp.

- Chuẩn bị Biên bản họp, viết biên bản cuộc họp;

- Quản lý công tác tổ chức trainning và hỗ trợ công tác in ấn, biên soạn, phiên dịch hồ sơ kỹ thuật.

- Quản lý các thiết bị, công cụ dụng cụ của bộ phận kỹ thuật. Làm phiếu xuất, nhập và bàn giao tài sản cho nhân viên kỹ thuật khi có nhu cầu cần sử dụng cho công trình sau khi có kế hoạch phân công từ trưởng phòng

- Tổng hợp, theo dõi và lên kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ công việc thực hiện dự án của phòng.

- Tiếp nhận, tổng hợp các thông tin yêu cầu dịch vụ từ Qly rạp và chuyển cho bộ phận liên quan tiến hành thực hiện.

- Tổng hợp lịch, chương trình làm việc, nhắc nhở các thành viên trong phòng hoàn thành công việc được giao đầy dủ chính xác và đúng tiến độ, theo đúng nội dung phân công và check list đã có.

- Thực hiện hồ sơ, chứng từ hỗ trợ cho các chuyến công tác của nhân viên kỹ thuật.

- Chấm công định kỳ cho các nhân viên

Công tác báo cáo:

- Báo cáo cho Trưởng phòng kỹ thuật

Công tác khác:

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao trong phạm vi công việc và quyền hạn của mình..

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp Tiếng Anh, điện tử, cơ khí, quản trị kinh doanh, thương mại, kinh tế.

- Anh văn giao tiếp cơ bản. Ưu tiên có bằng ngoại ngữ Toiec từ 450

- Thuần thục Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), đặc biệt lập dữ liệu báo cáo trên excel bằng Piovt table, Dashboard

- Sử dụng được phần mềm hỗ trợ quản lý dự án MS Project là lợi thế.

- Chỉ tuyển Nhân viên nữ, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc.

Khả năng làm việc:

+ Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ; Nhanh nhạy, nắm bắt & truyền đạt thông tin chính xác;

+ Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, ham học hỏi, cầu tiến, thân thiện.

+ Chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, chi tiết và trung thực. Không ngại làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ, Lễ tết và đêm hôm. Chịu được áp lực công việc cũng như làm viêc với cường độ cao.

Nộp đơn

Quà tặng tháng sinh nhật (combo 2, vé xem phim 2D dành cho hạng thành viên G-Star, X-Star) được cập nhật và tài khoản thành viên trong tháng sinh nhật).

Thành viên phải có ít nhất 1 giao dịch (vé/bắp nước) có phát sinh chi tiêu > 0 trong vòng 12 tháng trở lại.

Bạn có thể xuất trình mã barcode trong App thành viên để đổi vé 2D tại rạp hoặc sử dụng online bằng cách đăng nhập thông tin trên App/Website của Galaxy để sử dụng trong quá đặt vé online (Chọn mục Khuyến Mãi -> Chọn mục Ticket Voucher)

Đối với phần quà tặng combo 2 (gồm 1 bắp 2 nước) bạn vui lòng xuất trình mã barcode trong App thành viên để nhận quà trực tiếp tại Quầy bắp nước bạn nhé.

Quà tặng tháng sinh nhật có hạn sử dụng trong tháng sinh nhật.

Khi bạn chi tiêu đạt mức để xét lên hạng G-Star/X-Star hoặc duy trì hạng cho năm tiếp theo thì trong tài khoản sẽ được cập nhật số lượng vé tặng 2D tương ứng với mức hạng thành viên.

Bạn có thể xuất trình mã barcode trong App thành viên để đổi vé tặng 2D tại rạp hoặc sử dụng online bằng cách đăng nhập thông tin trên App/Website của Galaxy để sử dụng trong quá đặt vé online (Chọn mục Khuyến Mãi -> Chọn mục Ticket Voucher)

Vé tặng 2D không áp dụng cho các Phim có suất chiếu sớm (suất chiếu trước ngày công chiếu) và có hạn sử dụng là 4 tháng kể từ ngày tài khoản được cập nhật vào tài khoản thành viên

Bạn vui lòng xem kĩ thông tin và hạn sử dụng được mô tả trong các vé 2D đươc tặng vào tài khoản thành viên nhé.

 • Chính sách thành viên áp dụng cho khách cá nhân, không áp dụng cho các chính sách Co-Sales nên bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu để sử dụng 

 Bước 1: Bạn truy cập vào Website/App của Galaxy, đăng nhập tài khoản thành viên trước khi mua vé để hệ thống tích điểm vào tài khoản thành viên của bạn.
Bước 2: Bạn vào mục Mua vé đối với Website/chọn Phim đang chiếu đối với App, bạn chọn Phim -> chọn Rạp -> chọn Suất chiếu -> chọn Số lượng ghế (tối đa 8 ghế cho một giao dịch/Combo bắp nước -> chọn Ghế -> tiến hành thanh toán.   

Bước 3: Khi đến bước thanh toán, bạn vui lòng chọn hình thức thanh toán:Khi đến bước thanh toán, bạn vui lòng chọn hình thức thanh toán:

Đối với các loại thẻ ATM/Visa/Master/JCB/QRCOCE: bạn vui lòng chọn cổng thanh toán là HSBC/Payoo (tài khoản ngân hang đã đăng ký dịch vụ internet banking) -> bạn vui lòng nhập một số thông tin của tài khoản ngân hàng như: Tên chủ thẻ, Mã số thẻ, Ngày hết hiệu lực… sau đó nhập Mã OTP được gửi về Số điện thoại để hoàn tất quá trình thanh toán.
Đối với các App trung gian mà bạn muốn sử dụng thanh toán: bạn vui lòng chọn cổng thanh toán liên kế với Ví liên kết phù hợp như: Momo/Ví ShopeePay/Ví Zalopay và VNPay (để quá trình thanh toán được hoàn tất thì số dư trong các ví liên kết bằng hoặc lớn hơn giá trị giao dịch cần thanh toán)

​​​​Bước 4: Sau 15-20 phút bạn vẫn chưa nhận được thông tin xác nhận đặt vé được gửi đến SĐT đặt vé/Email đặt vé, bạn vui lòng liên hệ với hotline của Galaxy theo số: 19002224 hoặc gửi thông tin (thông tin bao gồm: Tên, SĐT đặt vé, Tên phim – Suất chiếu – Cụm rạp, Cổng thanh toán và Số tiền thanh toán) đến địa chỉ Email: [email protected] để được hỗ trợ bạn nhé.

 

-    Khi có bất kỳ khiếu nại, hoặc vấn đề phát sinh với dịch vụ của Galaxy Cinema, quý khách vui lòng gọi hotline 19002224 hoặc gửi thông tin đến email: [email protected] hoặc gửi tin nhắn đến fanpage Facebook chính thức của Galaxy Cinema tại địa chỉ: https://facebook.com/galaxycine.vn

 •  Bạn có thể inbox qua fanpage Facebook chính thức của Galaxy Cinema tại địa chỉ https://facebook.com/galaxycine.vn hoặc liên hệ với hotline 19002224 để được hỗ trợ bạn nhé (Thời gian làm việc từ 8:00 đến 22:00 hàng ngày)
 • Cập nhật lại thời gian của thẻ ATM từ 7 đến 15 ngày làm việc, thẻ Visa/Master từ 7 đến 45 ngày làm việc (không tính Cuối tuần và Ngày Lễ)

Theo quy định của Galaxy vé đã mua thành công rồi thì không thể hủy/thay đổi thông tin được ạ. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn không thể sắp xếp xem đúng suất chiếu mà bạn đã đặt nhầm, bạn vui lòng mang mã đặt vé đến trực tiếp tại rạp trước suất chiếu và liên hệ Ban quản lý để được hỗ trợ bạn nhé.

 •     Trên Website của Galaxy tại mục Rạp/Giá vé thể hiện tất cả các loại giá vé của Rạp, do mỗi Rạp có mỗi giá vé khác nhau nên bạn vui lòng chọn Rạp để tham khảo giá vé nhé.
 •     Tuy nhiên khi bạn thực hiện mua vé online thì hệ thống chỉ thể hiện giá vé Người lớn và giá vé Thành viên (bạn vui lòng đăng nhập tài khoản thành viên). Đối với các loại giá vé U22/Trẻ em cần có giấy tờ xác minh độ tuổi/chiều cao nên chỉ áp dụng trực tiếp tại rạp thôi bạn nhé.

 • Khi bạn mua vé online trên Web/App của Galaxy, bạn vui lòng đăng nhập tài khoản thành viên của Galaxy để hệ thống tích điểm vào tài khoản của bạn nhé. Hệ thống Galaxy sẽ không tích điểm được khi bạn thực hiện mua vé online tại Web/App của 123Phim, Momo….

 • Số Star của mỗi tài khoản sẽ không được tích gộp vào 1 tài khoản bạn nhé.

 •  Bạn vui lòng gọi hotline 19002224 hoặc gửi thông tin đến email: [email protected] hoặc gửi tin nhắn đến fanpage Facebook chính thức của Galaxy Cinema tại địa chỉ: https://facebook.com/galaxycine.vn cung cấp mã thẻ thành viên/SĐT tài khoản để được hỗ trợ bạn nhé.
 •  Bên cạnh bạn cũng có thể đăng nhập tài khoản thành viên tại Web/App của Galaxy, vào mục Tài khoản -> Giao dịch để kiểm tra số Star và lịch sử giao dịch.

 

 • Bạn có thể kiểm tra số Stars và sử dụng đổi điểm để thưc hiện vào giao dịch thanh toán vé/bắp nước trên Ứng dụng Galaxy Cinema hoặc trực tiếp tại quầy vé/quầy bắp nước ở rạp.
 • Trường hợp bạn thanh toán tại rạp: Bạn vui lòng xuất trình mã barcode trên Mobile App ở mục Tài khoản thành viên cho nhân viên và yêu cầu số điểm Stars bạn muốn quy đổi cho giao dịch cần thanh toán.
 • Trường hợp bạn thanh toán trực tuyến trên Mobile App của Galaxy, bạn vui lòng tiến hành chọn vé/combo, khi tiến hành thanh toán bạn vui lòng chọn mục Áp dụng điểm Stars để quy đổi số điểm bạn mong muốn cho giao dịch cần thanh toán. 
 • Mỗi giao dịch áp dụng đổi điểm tối thiểu là 20 điểm và tối đa là 100 điểm (Áp dụng cho giao dịch online và offline)
 • Bạn có thể đổi điểm như sau: 1 điểm Stars tương đương 1.000 đồng
 • Sau khi bạn tiến hành sử dụng đổi điểm để thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động trừ số điểm tương ứng trong tài khoản thành viên của bạn.

Với mỗi giao dịch khi chi tiêu tại Quầy vé/Quầy bắp nước bạn sẽ nhận được số điểm tích lũy tương ứng với mức hạng thành viên như sau: 

 • Star (Chi tiêu trong năm 2023 dưới 2.000.000): Tích lũy ở mức 3% trên tổng giá trị/số tiền giao dịch
 • G-Star (Chi tiêu trong năm 2023 từ 2.000.000 đến 3.999.999): Tích lũy ở mức 5% trên tổng giá trị/số tiền giao dịch
 • X-Star (Chi tiêu trong năm 2023 từ 4.000.000 trở lên): Tích lũy ở mức 10% trên tổng giá trị/số tiền giao dịch

Ví dụ: Khách hàng là thành viên hạng X-Star, khi phát sinh giao dịch 200.000 đồng, được tích điểm ở mức 10% tương đương 20 Stars (20 Điểm)

Cách làm tròn điểm thưởng như sau: 

 • Từ 0.1 đến 0.4: làm tròn xuống (Ví dụ: 3.2 điểm sẽ được tích vào tài khoản 3 điểm)
 • Từ 0.5 đến 0.9: làm tròn lên (Ví dụ: 3.5 điểm sẽ được tích vào tài khoản 4 điểm)

Bạn vui lòng xuất trình thông tin tài khoản thành viên tại rạp hoặc đăng nhập tài khoản trên Website/App của Galaxy khi tiến hành giao dịch để được tích điểm bạn nhé.

 • Xuất trình barcode trên Mobile App khi giao dịch tại rạp hoặc đăng nhập tài khoản khi mua vé online, bạn sẽ nhận được số điểm tích lũy tương ứng với số tiền chi tiêu. Điểm thưởng này có thể dùng để thanh toán cho các giao dịch lần khi mua vé hay bắp nước tại hê thống Galaxy Cinema .
 • Ngoài ra, với lịch sử giao dịch của bạn sẽ giúp Galaxy có cơ hội hiểu rõ hơn về bạn và từ đó chúng tôi sẽ đưa ra được các chương trình khuyến mãi phù hợp và gửi đến bạn những thông tin các bộ phim bạn yêu thích.
   

 • Đối với hạng mức G-Star: bạn cần chi tiêu từ 2,000,000 VND đến 3,999,999 VND (tính từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023)
 • Đối với hạng mức X-Star: bạn cần chi tiêu từ 4,000,000 VND trở lên (tính từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM THIÊN NGÂN:

 • Hotline:  19002224
 • Văn phòng Hà Nội:

Địa chỉ: Tòa nhà mặt trời sông hồng số 23 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3974 6122

Fax: (84-4) 3974 6121

 • Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 63A - Võ Văn Tần - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3933 3303

Fax: (84-8) 3930 8697

Hoặc quý khách hàng có thể gởi email trực tiếp về [email protected], Galaxy Cinema sẽ kiểm tra và phàn hồi thắc mắc của quý khách nhanh nhất có thể.

Sau khi đăng ký tài khoản thành viên, điểm tích lũy của bạn (Star) sẽ được sử dụng trong năm (tính từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023), sau thời gian 01 năm, điểm tích lũy (Star) sẽ trừ khỏi tài khoản thành viên.

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan